Referat fra den 25. årsfesten

Lørdag 7. mars 2020 kl. 16.00 i Pirayaklubbens lokale i Tegneseriemuseet i Norge.

Innkallelse og dagsorden godkjent uten bemerkninger.

Valg av ordstyrer og referent: Forslag på Jan P. Krogh til ordstyrer, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Forslag på Hanne Chr. Dunker til referent, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Årsberetning med regnskap for 2019 fremlagt og enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Forslag.

1. Styret foreslår at vedtektene endres således: § 4. Årsfesten er det høyeste organet i Pirayaklubben i Norge. Årsberetning og årsregnskap fremlegges. Styre velges. Alle betalende medlemmer har adgang om de senest tre uker før årsmøtedatoen får registrert at de kommer. Forslaget enstemmig vedtatt. § 5. Pirayaklubben i Norge ledes av bestyrelsen. Denne består av president Bud Grace som er valgt på livstid og vicepresidenten & kassereren som velges for to år ad gangen hvert annet år. Styret kan suppleres med inntil tre styremedlemmer og tre varamedlemmer som alle velges for ett år. Forslaget enstemmig vedtatt. § 7. Oppløsning kan kun besluttes av to påfølgende årsfester. Alle verdier tilfaller da Norsk Tegneserieforum. Forslaget enstemmig vedtatt.

2. Styret forslår at foreningen har hovedkontor og adresse i Tegneseriemuseet, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu og kun informasjonskontor i Oslo. Forslaget enstemmig vedtatt.

Valg: Vicepresident Hanne Chr. Dunker stilte og ble gjenvalgt for to nye år. Erlend Sveen Østby og Are Riksaasen ble innvalgt som nye styremedlemmer for ett år. Alle valgt ved akklamasjon.

Banketten ble også iår spandert av Tegneseriemuseets Venner. Dette er en form for samarbeide vi fullt ut støtter.

Årsberetning for 2019

Lørdag den 9. mars 2019 ble den 24. årsfesten avholdt. Årsberetning og regnskap for 2018 ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 2020 ble beholdt uforandret på 300,- kr. Kasserer Jan P. Krogh stilte til gjenvalg for to nye år og ble gjenvalgt ved akklamasjon. Banketten ble også denne gang spandert av Tegneseriemuseets Venner. En form for samarbeide vi fullt ut støtter.

Aktiviteter. Den 2. juni flyttet foreningens kontor til Pilestredet 61 der vi sammen med mange andre foreninger inngår i Riksmuseets satsning. Vi beholder fortsatt Pirayarommet i Tegneseriemuseet i Norge i Brandbu og tar imot besøkende der hver lørdag.

Styret. Det er i løpet av året avholdt ett styremøte og et utall arbeidsmøter. Men det er behov for flere aktive. Vedtektene foreslås derfor endret således:

§ 5. «Pirayaklubben i Norge ledes av bestyrelsen. Denne består av president Bud Grace som er valgt på livstid og vicepresidenten & kassereren som velges for to år ad gangen hvert annet år. Styret kan suppleres med inntil tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.» § 7. «Oppløsning kan kun besluttes av to påfølgende årsfester. Alle verdier tilfaller da Norsk Tegneserieforum

PR. Foreningen er medlem av Norsk Tegneserieforum fordi vi da alle får 10% rabatter på tegneserier og tegneutstyr, gratis blader og årbok m.m. Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge og samarbeider med disse foreningene om markedsføring.

Medlemmene. Foreningen har hatt 10 medlemmer i 2018. 9 ordinære betalende og ett æresmedlem. Underavdelingen Piraya Bokk & Bayer har 2 medlemmer.

Årsregnskapet for 2019. Regnskapet viser et lite overskudd. For komplett regnskap - kontakt foreningens kasserer. Kopi av regnskapet sendes ut mot innbetaling av et mindre beløp til dekning av porto, papir, trykksverte, konvolutt, transport til postkassen med mere.

Referat fra den 24. årsfesten lørdag 9. mars 2019 kl. 16.00 i Pirayaklubbens lokale i Tegneseriemuseet i Norge.

Innkallelse og dagsorden godkjent uten bemerkninger.

Valg av ordstyrer og referent: Forslag på Jan P. Krogh til ordstyrer, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Forslag på Hanne Chr. Dunker til referent, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Årsberetning med regnskap for 2018 fremlagt og enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Valg: Kasserer Jan Petter Krogh stilte og ble gjenvalgt ved akklamasjon for to nye år.

Banketten ble også iår spandert av Tegneseriemuseets Venner. Dette er en form for samarbeide vi fullt ut støtter.

Festen hevet klokken 24.00